Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

7 СОУ „Кузман Шапкарев” Благоевград е училище с традиции, но и с модерен съвременен облик, оцеляло в условията на конкуренция и достигнало признанието на най-голямото училище в Югозападна България. Разположено е в район с много добри транспортни комуникации. Слави се като училището с най-добрата материална база в града. Има 26 просторни класни стаи с изписани и изографисани стени,от които надничат грейналите очи на слънцето, кабинети по физика, химия, биология, музика, математика, 4 кабинета по информатика, ритуала зала . Предимство на училището са физкултурният салон, фитнес-залата,богата  библиотеката с идзания от художесвена и научна литература, както и електранни издания на съвременните интерактивни методи на преподаване., училищното радио и телевизия „Вселена 7”, просторният училищен двор, безжичният интернет на територията на целия училищен корпус.
С общи усилия на ръководство, учители и ученици училището се нарежда  сред 100-те най-добри  гимназии в България за 2005/06 г,за което говорят високите резултати от външно оценяване, олимпиади, конкурси и състезания, както и безспирната извънкласна дейност.Училището е уникално и с това,че далеч преди присъединяването на България към Европейския съюз-през учебната 1998/99 год.  като свободно  избираем  предмет  на профил „Хуманитарен” със засилено изучаване на  туризъм в 11 клас въвежда учебения предмет „Евробизнес и протокол”.
От 2008/09 год. учебният предмет е разделен на „Европейска интеграция” в 10 клас и „Евробизнес и протокол” в 11 клас.
По „Евроинтеграция” учениците изучават  идеята за Европейския съюз, началото, разширяването, механизмите на ЕС, европейските институции, както и тяхното  изграждане и развитие и пътят на България в предприсъединителните процеси. В часовете по „Евробизнес и протокол” се получават необходимите знания и умения за успешен бизнес на младите мениджъри,както и възможностите на Европейските институции за развитието на техния бизнес.

Учебната дейност, инициативите и празниците доказват, че в 7 СОУ  се обучават деца с оригинални идеи и патриотично самосъзнание от преподаватели с опит и висок професионализъм. Процентът на продължаващите образованието си във ВУЗ е между 70-82 %.

 

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player